09/12/2023

Klubb dokumenter

Politiattest

HVORDAN SØKE POLITIATTEST

Alle som påtar seg et tillitsverv i Kalandseid IL skal forevise politiattest.

Daglig leder i idrettslaget (se kontaktinfo) utsteder en bekreftelse for formålet med politiattesten, som du skal laste opp når du søker om politiattest. 

Du må oppgi følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • E-postadresse
  • Fødsels og personnummer (11 siffer)
  • Rolle i klubben (f.eks “Trener Håndballgruppen”)

Søknadsskjema for politiattest finner du HER

Når du mottar attesten fra politiet skal du snarest mulig forevise denne til klubbens politiattestansvarlige (se kontaktinfo), sammen med gyldig identifikasjon.


FORSIKRING OG SKADE

Barn under 13 år er automatisk dekket av NIF sin barneidrettsforsikring. Den dekker utgifter til akutt behandling av skade, og det er den pårørende til barnet som må melde inn skaden. Forsikringen er først gyldig når du er korrekt registrert i vårt medlemssystem. Kontakt gjerne medlemsansvarlig om du lurer på noe her.
Forsikringsordningene for de som er over 13 år kan variere noe fra idrett til idrett. Det er smart å sette seg inn i hva som gjelder for deg, innen den idretten du driver. Vi har laget et lite informasjonsskriv som skal hjelpe dere litt på veien her.

informasjon-til-medlemmene—forsikring-og-skade

Alle skader som skjer under trening og arrangementer der Kalandseid IL er arrangør eller deltaker, skal meldes inn til hovedstyret. Vi har laget et skjema for skademelding som skal benyttes i denne sammenheng. Skjemaet sendes på mail til post@kalandseid.no

rapportskjema-skade—redigerbartTRYGG PÅ TRENING

Kalandseid IL arbeider for å skape trygge arenaer for barn å være på, når de deltar i idrettslagets aktiviteter.
Våren 2019 ble idrettslaget det 2. sertifiserte “Trygg på Trening ” idrettslaget.
Det betyr at vi, i samarbeid med NIF og NoK (tidligere SMISO), har skolert våre tillitsvalgte på hvordan å arbeide for å forebygge og avdekke trakassering av og overgrep mot barn.

Vi har utarbeidet en beredskapsplan for dette arbeidet og etiske retningslinjer som alle våre trenere plikter å følge Etiske retningslinjer – Kalandseid IL.pdf

Vi har oppnevnt en barneidrettsansvarlig person i idrettslaget. 

Om du har spørsmål eller trenger en person å snakke med, ta kontakt med oss. Vi ønsker å hjelpe deg om du har opplevd noe negativt eller vanskelig, på trening eller i aktivitet hos oss. 

Kontaktinfo finner du her.

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at alle som påtar seg oppgaver for idrettslaget, der de er i kontakt med barn, har forevist en gyldig politiattest.

Ingen av disse tiltakene gir en garanti for at barn i aktivitet hos oss ikke kan bli utsatt for overgrep, men vi skal gjøre det så vanskelig for en potensiell overgriper som det overhodet er mulig.

Kalandseid IL samarbeider med NoK Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep). NoK er et senter for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Senteret har også tilbud til pårørende.
NoK Bergen tilbyr hjelp til selvhjelp og gir råd og veiledning i en bearbeidings prosess. Senteret er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning, men for å benytte senterets ulike tilbud vil alle starte med en eller flere samtaler med en faglig veileder. Mer informasjon om senteret og kontaktinfo finner du på https://www.nokbergen.no/kontakt-oss/

Trygge Utøvere er en ny ressurs utarbeidet av Idrettsklynge Vest. Dette er “en ressurs for deg som ønsker å lære mer om fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov”. For mer informasjon, se her. De har også en egen podcast, om det skulle interessere deg.

%d