29/11/2023

OM OSS

Visjon

Aktivitet for alle.

Kjerneverdier

  1. Kameratskap
  2. Kompetanse
  3. Idrettsglede
  4. Identitet
  5. Likeverd
  6. Lojalitet

Budskapet med verdiene er:
Kom hit og få venner. Vi tar vare på hverandre, skaper miljøet og godt kameratskap.
Vi står for kvalitet. Vi vil arbeide for at ledere og trenere skal høyne sin kompetanse for å gi utøverne en positiv utvikling.
Kom til oss og ha det kjekt. Vi vil skape idrettsglede gjennom et allsidig aktivitetstilbud, mestring og lek.
Her hører vi til. Vi vil styrke samhold og identitet i nærmiljøet ved å være et sosialt og idrettslig samlingspunkt for alle som bor her.
Her er alle viktige. Vi vil at alle skal føle likeverd uavhengig av forutsetninger og nivå.
En for alle – alle for en. Vi vil ivareta vår lagånd gjennom ærlighet og lojalitet.

Historie

Kalandseid Idrettslag er et tradisjonsrikt fleridrettslag i Bergen Sør. Dagens idrettslag ble stiftet 19. oktober 1962 med navnet Kalandseidet Idrettslag og avholdt sitt første årsmøte 1. desember 1963. Forgjengeren til idrettslaget het Kaland Turn- og Idrettslag som sies å være stiftet i 1945.

I løpet av 1963 ble klubben satt mer i system. Det ble etablert fotballgruppe, turngruppe, orienteringsgruppe, skigruppe. skøytegruppe og håndballgruppe. Målet var å gi et idrettstilbud til barn og unge i lokalmiljøet. I senere tid har idrettslaget startet med innebandy, som en av få aktører i Bergen. Klubben har vært opptatt av inkludering og fellesskap med stort fokus på folkehelse.

%d bloggere liker dette: