29/11/2023

Idrett Bergen Sør

Idrett Bergen Sør er en folkehelseorganiasjon etablert av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseid i 2012. Med Samhandlingsreformen og Folkehelseloven til grunn, ønsker vi med denne satsingen å nå de mindre aktive i samfunnet.

Vår visjon er «sammen om å bedre folkehelsen».

Foto: Bjørn Erik Nesse.

IBS er en helt separat organisasjon med egen administrasjon og økonomi. Den daglige driften er dermed uavhengig av idrettslagene, men samarbeider tett for å nyte godt av hverandres erfaringer og kompetanse. Finansiering skjer gjennom noen betalte aktiviteter, men er i stor grad avhengig av støtte fra det offentlige, stiftelser organisasjoner og andre.

Våre prosjekter:

Evig Aktiv:

Stoltrening: Trening med fokus på balanse, styrke og bevegelighet. Stol som hjelpemiddel.

Sirkeltrening: Trening i sal, hvor vi bruker kroppsvekt og annet utstyr.

Aktiv Mamma: Trening for nybakte mødre med baby.

Evig Aktiv Tur: I samarbeid med GC Rieber Fondene arrangerer vi gratis turgruppe i Fana.

Medisinsk Yoga: Passer for alle nettopp fordi øvelsene er rolige og behagelige for kropp og sinn!

Utetrening – Finn formen med Friskliv: Gratis utetrening i Fana i samarbeid med Frisklivssentralen. Allsidig trening som passer for alle.

Aktiv på Arbeid: Vårt tilbud til bedrifter som ønsker et tilbud om trening i forbindelse med arbeidstiden. 

AktiVane: Barn i SFO-alder, ansatte i SFO og elever i ungdomsskolen.

MOVE IT- uken: Aktivitetsuke for barn i 3.-7. klasse i høstferien.

Utrustet-Ung: Rusmiddelavhengig eller unge som er i fare for å bli det i alderen 15-25 år.

Utrustet: Mennesker med utforinger innen rus og/eller psykiatri.

Stø Kurs: Ungdom i alderen 13-19 år med behov for et meningsfylt aktivitetstilbud.

Team Sterk: Styrketreningstilbud for ungdommer i alderen 14-16 år.

Ta gjerne kontakt for å støtte oss, for et samarbeid eller for å delta på en aktivitet!

Kontaktinfo

Hjemmeside: www.idrettbergensor.no

Sosiale medier: @idrettbergensor

Tlf: 479 57 898

E-post: post@idrettbergensor.no

%d bloggere liker dette: