09/12/2023

Idrettslagets Æresmedlemmer

Norsk idrett er tuftet på frivillighet. Idretten er så avhengig av frivilligheten at den ikke hadde gått rundt uten. Vi trenger de frivillige til å holde hjulene i gang både som trenere, lagledere, kioskvakter og styremedlemmer, på idrettslag nivå og høyere i organisasjonen. Jevnlig blir det gjort undersøkelser på hvor mange som jobber frivillig i Norge og anslag på hvor mange timer frivillighet som blir utført. I idretten alene var det i 2018 gjennomført omlag 35 000 årsverk ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Blant disse frivillige er det noen som gjør en ekstra innsats for lokalsamfunnet. I Norge er det tradisjon for å gjøre stas på dem man føler har gjort mer enn forventet over en lengre periode (gjerne flere tiår) i de lokale idrettslagene. Disse blir utnevnt til æresmedlemmer. Det har vi også gjort i Kalandseid Idrettslag. Nedenfor vil du finne en oversikt over dem som har blitt utnevnt til æresmedlemmer siden oppstart i 1962.

ÅrNavn
1975Jens Einsbohr
1976John Lepsøy
1977Odd Mastberg
1977Svein Nordvik
1978Anny Johannessen
1980Svein Erling Soltvedt
1986Ingebrigt Olsen
1994Jan Gunnar Vabø
1997Ragna Johannessen
1997Roald Johannessen
1998Erling Arentzen
2002Arthur Brekke
2002Odd André Bergsvåg
2008Kari Torgersen
2009Annikke D. Andersen
2009Unni Sten
2012Johnny Berg
2012Berit Søgnen Sandven
2012Bjørn Gjesdahl
2012Knut Øyjordsbakken
2012Tor Isaksen
2012Svein Skorpen
2019Ragnar Vikøyr
2022Eva Lunde
sist oppdatert 02.11.2021.
Kalandseid Idrettslags Æres Skjold.
Foto: Eline Marie Nordhus Soltvedt (Klubbkoordinator)
%d