09/12/2023

KIL FONDET (For Alle Fondet)

KIL FONDET er et tiltak Kalandseid IL har igangsatt, for at alle barn i nærområdet kan delta som medlem i idrettslagets aktiviteter.

Om en familie trenger det, kan man søke FOR ALLE om å få refundert deler av utgiftene til:
– Medlemskontingenten til barnet
– Egenandelen på turer i regi av idrettslaget
– Deltakeravgiften på turneringer man deltar i som medlem i klubben
– Treningsavgiften
– Tine fotballskole på Kalandseid

Når det gjelder medlemskontingent har NIF satt et krav om at alle skal betale minst kr. 50 i kontingent for å kunne være medlem i et idrettslag, men utover dette dekker vi det som du/dere har behov for, så langt midlene i KIL fondet rekker.

Fyll ut søknadsskjemaet her, så vil vi behandle søknaden din fortløpende.
Alle søknader vil behandles konfidensielt.

Med vennlig hilsen

Styret i Kalandseid IL v/barneidrettsansvarlig

%d