Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Må jeg betale medlemskontingent?
Ja, du må betale medlemskontingent for å delta på idrettslagets aktiviteter. Du er selv pliktig til å melde deg ut av idrettslaget før denne blir fakturert om du ikke ønsker å være medlem lengre. Medlemskontingenter følger kalenderåret. Den faktureres med en gang du melder deg inn i idrettslaget. Neste fakturering blir januar påfølgende år.

Hvorfor har vi treningsavgift i tillegg?
Treningsavgiften blir satt av de ulike grenene i idrettslaget og dekker deres utgifter ved å ha deg på trening. Se utdypende forklaring her.

Hva er da forskjellen på medlemskontingent og treningsavgift?
Kort fortalt: medlemskontingenten følger idrettslaget, treningsavgiften følger grenen. Du skal alltid betale en -1- medlemskontingent. Dette er pålagt av Norges lover. Er du medlem i flere grener vil du motta en treningsavgift pr. gren du deltar i.

Hvor ofte fakturer idrettslaget?
Medlemskontingenten faktureres en gang i året.
Treningsavgiften er delt i to for at det skal være mer overkommelig å betale. Den faktureres dermed en gang i halvåret
.

Hva er rutinene for purring i Kalandseid IL?
Purring for medlemskontingent og treningsavgift foregår oppsamlet midt i måneden. Dette fører til at man vil få ulikt intervall på første purring etter forfallsdato. Vedtak fra hovedstyret sier at ved tre -3- purringer får man varsel om å slettes fra medlemslisten, men utestående består.

Kan jeg pause medlemskapet mitt?
Nei. Enten er du med eller er du ikke med.

Hvorfor må jeg betale når jeg ikke har deltatt på alle treninger?
Fordi du er medlem og ikke har meldt deg ut enten før fakturering eller før forfallsdato
.

Barnet mitt er ikke medlem lengre, vennligst slett meg fra listen!
Om barnet ditt ikke er medlem lengre, alle økonomiske forpliktelser er oppgjort og du har sendt skriftlig utmelding til medlemsansvarlig, vil barnet være fjernet fra våre medlemssystemer.
Om du fortsatt mottar betalingsforespørsler eller mailer fra oss kan det bety to ting: 1. du har ikke oppfylt kravene overfor. 2. Du er selv medlem og har glemt å melde deg selv ut.

Hvordan foregår utmelding?
Utmelding foregår ved å sende skriftlig utmelding til medlemsansvarlig. Dette står beskrevet på våre nettsider.

Jeg har ikke fått beskjed om dette ! Hvor har dere sendt det??
Idrettslaget har stort fokus på å oppdatere våre medlemmer. Om det foregår endringer som påvirker deg direkte her og nå, vil dette sendes ut på melding/mail via Spond systemet. Alt av viktig informasjon ligger på våre nettsider. Det meste du lurer på kan du finne ved å lese på kalandseid.no. Har du fortsatt spørsmål, send mail til administrasjonen. Er du usikker på hvem som har hva som ansvarsområde sender du til vår postboks: post@kalandseid.no. Denne administrerer både Daglig leder, Klubbkoordinator og Styreleder.

Det har ingen fortalt meg!
Les punktet over, men som alle andre steder er du selv pliktig til å holde deg oppdatert og finne informasjonen du er ute etter.

Hva om jeg ikke har spond appen?
Du vil fortsatt kunne logge deg inn på din konto via nettleser. I utgangspunktet skal alle meldinger og betalingsforespørsler sendt ut i spond-systemet sendes som mail til dem som ikke har opprettet en bruker i app. Har du en bruker i appen fra før, men sletter appen vil ikke dette skje. Da må du også slette brukeren. Mer info på Spond sine hjelpesider.

Hvordan fungerer betalingskontakt?
I Spond er det satt opp at kun en -1- person kan motta betalingsforespørsler pr. medlem. Dette for å unngå dobbelt betalinger. Dere må derfor i fellesskap velge hvem som skal være betalingskontakt for deres barn. Endringer kan meldes til medlemsansvarlig. Betalingskontakten er den eneste som vil få opp betalingsforespørselen og purringer i appen.

Hvem har bestemt reglene i Kalandseid IL?
Idrettslaget følger Norges lover, lovene til Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), de særforbund vi tilhører sitt reglement, regnskapsloven og øvrige organer som påvirker oss som organisasjon.
I selve idrettslaget er årsmøte øverste myndighet. Her er det altså alle medlemmene selv som bestemmer. Om man velger å ikke stille, velger man å ikke påvirke. Øverste myndighet i den daglige driften er hovedstyret. Administrasjonen håndhever de bestemmelser og vedtak som er gjort i hovedstyret, på årsmøtet, samt øvrige organisasjoner som nevnt over.
Ved strid mellom reglement i idrettslaget og NIF er NIFs lov gjeldende.

%d bloggere liker dette: