Utmelding

For å melde deg ut av idrettslaget må du sende skriftlig mail til medlemsansvarlig. Kalandseid Idrettslags medlemsansvarlig er pr. dags dato Klubbkoordinator. Før du kan melde deg ut av idrettslaget og ev. inn i et nytt må du betale dine økonomiske plikter til idrettslaget (medlemskontingent + treningsavgift, ev. andre økonomiske plikter for din aktivitet).

%d bloggers like this: