09/12/2023

Utmelding

For å melde deg ut av idrettslaget du sende skriftlig mail til medlemsansvarlig. Kalandseid Idrettslags medlemsansvarlig er pr. dags dato Klubbkoordinator. Før du kan melde deg ut av idrettslaget og ev. inn i et nytt må du betale dine økonomiske plikter til idrettslaget (medlemskontingent + treningsavgift, ev. andre økonomiske plikter for din aktivitet).

%d