29/11/2023

Kontingentsatser

Medlemskontingent-satser for 2022 og 2023. Vedtatt på årsmøte 24.03.2022.

Idretten skiller mellom medlemskontingenter og treningsavgifter.

Medlemskontingenten er idrettslaget pålagt å ha. Denne må ifølge NIF (Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite) bestå av minimum 50 kr. Det er hovedstyret som foreslår hva medlemskontingenten skal koste og hvilke typer medlemskontingenter idrettslaget skal ha. Det er kun årsmøtet som kan vedta medlemskontingenten.

Treningsavgift-satser for 2023. Vedtatt på årsmøte 23.03.2023

Treningsavgiften er i utgangspunktet valgfritt å ha, men alle idrettslag opererer med denne. Treningsavgiften er hva det faktisk koster å trene i idrettslaget i de forskjellige grenene og aldersgruppene. Det er gruppestyrene som skal komme med forslag til hva treningsavgiften skal koste, men det er årsmøtet som vedtar også denne.
Årsmøtene i 2021, 2022 og 2023 har vedtatt at treningsavgiften skal deles i to -2- slik at det skal være mer overkommelig å betale denne, spesielt mtp. større barnefamilier som deltar i mange aktiviteter. Disse faktureres dermed som vår og høst avgifter, men er en og samme treningsavgift. Du vil derfor ikke finne igjen summene over på én -1- betalingsforespørsel, men fordelt på to -2- i løpet av året.

Modellen viser hva medlemskontingent og treningsavgift er beregnet til å brukes til. Medlemskontingenten går til hovedlaget og vil dermed gagne fellesskapet. Treningsavgiften går til gruppene og vil dermed gagne aktiviteten og gruppen/laget du deltar i.
%d bloggere liker dette: