Retningslinjer for KIL-Hallen

KIL-Hallen følger de til enhver tid gjeldene retningslinjene fra FHI og Bergen Kommune.

Pr. 15.09.2021 betyr dette følgende:

  • Har du symptomer på covid-19 eller føler deg syk – hold deg hjemme.
  • Benytt mulighetene for håndvask/sprit som er i hallen under oppholdet.
  • Kun spillere får benytte seg av garderobene.
  • Man skal kunne holde en -1- meters avstand til andre som ikke er samme husstand som deg selv.
  • Max grense på 200 personer i hallen (inklusiv arrangør).
  • En person utpekes som arrangør og har ansvar for at kravene i covid-19 forskriften er oppfylt. Det skal informeres om hvem som er arrangør.
  • Det skal føres lister med navn og kontaktinformasjon på alle i hallen til en eventuell smittesporing. Det forventes derfor at alle besøkende i hallen scanner våre QR-koder og fyller ut nødvendig informasjon. Dette slettes automatisk etter 14 dager.

%d bloggere liker dette: