TRYGG PÅ TRENING

Kalandseid IL arbeider for å skape trygge arenaer for barn å være på, når de deltar i idrettslagets aktiviteter.
Våren 2019 ble idrettslaget det 2. sertifiserte "Trygg på Trening " idrettslaget.
Det betyr at vi, i samarbeid med NIF og SMISO, har skolert våre tilitsvalgte på hvordan å arbeide for å forebygge og avdekke trakassering av og overgrep mot barn.

Vi har utarbeidet en beredskapsplan for dette arbeidet: Beredskapsplan for Kalandseid IL - 08.02.18.pdf

Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som alle våre trenere plikter å følge Etiske retningslinjer - Kalandseid IL.pdf

Vi har oppnevnt en barneidrettsansvarlig person i idrettslaget.

Barneidrettsansvarlig hjelper deg med spørsmål du har og er en person du kan snakke med, om du har opplevd noe negativt eller vanskelig, på trening eller i aktivitet hos oss.

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at alle som påtar seg oppgaver for idrettslaget, der de er i kontakt med barn, har forevist en gyldig politiattest.

Ingen av disse tiltakene gir en garanti for at barn i aktivitet hos oss ikke kan bli utsatt for overgrep, men vi skal gjøre det så vanskelig for en potensiell overgriper som det overhodet er mulig.

Kalandseid IL samarbeider med SMISO Hordaland (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep). SMISO er et senter for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Senteret har også tilbud til pårørende.
SMISO Hordaland tilbyr hjelp til selvhjelp og gir råd og veiledning i en bearbeidingsprosess. Senteret er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning, men for å benytte senterets ulike tilbud vil alle starte med en eller flere samtaler med en faglig veileder. Mer informasjon om senteret og kontaktinfo. finner du på https://www.nokbergen.no/


Levert av IdrettenOnline