FOR ALLE - FONDET er et tiltak Kalandseid har igangsatt, for at alle barn i nærområdet kan delta som medlem i idrettslagets aktiviteter.

Hvis en familie trenger det, kan man søke FOR ALLE om å få refundert deler av utgiftene til:
- Medlemskontingenten til barnet
- Deltakeravgift på Bredt&Godt
- Egenandelen på turer i regi av idrettslaget
- Deltakeravgiften på turneringer man deltar i som medlem i klubben
- TINE Fotballskole Kalandseid og/eller Bredt&Godt Sommeridrettsskole

Når det gjelder medlemskontingent har NIF satt et krav om at alle skal betale minst kr.100 i kontingent for å kunne være medlem i et idrettslag, men utover dette dekker vi det som du/dere har behov for, så langt midlene i FOR ALLE - fondet rekker.

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor, så vil vi behandle søknaden din raskt.
Alle søknader til FOR ALLE behandles konfidensielt.


Med vennlig hilsen

Styret i Kalandseid IL v/barneidrettsansvarlig

Hvis det gjelder flere idrettsgrupper eller en gruppe/aktivitet som ikke står i oversikten, kryss av på

Skriv hvilke grupper eller hvilken aktivitet søknaden gjelder

Her skriver du opp fakturanummer på den fakturaen søknaden gjelder

Minste sum man kan føre opp er kr 100. Desto mer du kan betale, desto flere kan få glede av "For alle - fondet"

Kontonummeret du ønsker tilskuddet overført til

Levert av IdrettenOnline