fORSIKRING OG SKADE

 

Barn under 13 år er automatisk dekket av NIF sin barneidrettsforsikring. Den dekker utgifter til akutt behandling av skade, og det er den pårørende til barnet som må melde inn skaden. 
Forsikringsordningene for de som er over 13 år kan variere noe fra idrett til idrett, så det er smart å sette seg inn i hva som gjelder for deg, innen den idretten du driver. Vi har laget et lite informasjonsskriv som skal hjelpe dere litt på veien her.

Informasjon til medlemmene - forsikring og skade.pdf

Alle skader som skjer under trening og arrangementer der Kalandseid IL er arrangør eller deltaker, skal meldes inn til hovedstyret. Vi har laget et skjema for skademelding som skal benyttes i denne sammenheng. Skjemaet sendes på mail til post@kalandseid.no

Rapportskjema skade - redigerbart.pdf

Powered by: Bloc