Åpen hall

Søndagsåpne idrettshaller med tilbud tilrettelagt for barnefamilier.
Søndagsåpne idrettshaller med tilbud tilrettelagt for barn.
 
 

Sted: Kaland Idrettshall

 

 

Foto: Alexander Dahlstrøm Winger