Bredt&Godt!

Allidrettstilbud i regi av Kalandseid IL.
Bredt&Godt er et allidrettstilbud for barn som går i 1.-4. klasse samt siste års barnehage, hvor målet er å kunne gi barna en trygg og allsidig arena for fysisk aktivitet, som kan skape gode vaner. Bredt&Godt ønsker å nå alle typer barn, uansett forutsetninger og funksjonsnivå. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og idretter, med stort fokus på mestring og glede.
 
 

Bredt&Godt er et allidrettstilbud for barn som går i 1. - 4. trinn, samt førskolebarn. Tiltaket er i regi av Kalandseid IL, i tett samarbeid med Kaland skole, helsesøster, SFO, KLEM- og Kaland barnehage, Slåtthaug Ungdomsskole og Hordaland Idrettskrets.

Målet er å kunne gi barna en trygg og allsidig arena for fysisk aktivitet, som kan skape gode vaner. Bredt&Godt ønsker å nå alle typer barn, uansett forutsetninger og funksjonsnivå. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og idretter, med stort fokus på mestring og glede. 

Barn som har SFO plass er automatisk med på Bredt&Godt en dag i uken og trenger ikke melde seg på. Det koster dermed ikke noe ekstra å være med for disse barna.

Det er Bredt&Godt-aktivitet mandag, onsdag og torsdag fra kl. 14.30-15.30.

Barn som ikke går på SFO må melde seg på Bredt&Godt via idrettslaget sine nettsider. Disse betaler en påmeldingsavgift for å delta og får oppskåret frukt kl. 14.00 før aktivitetsøktene starter på Bredt&Godt. Barna kan hentes etter aktivitetsøkten kl. 15.30 eller senest kl. 16.00. Påmelding 1 eller 2 av 3 dager.

SFO og barnehager er med på aktivitet fra kl. 14.30-15.30 som hovedsakelig foregår i Kaland Idrettshall.

Første aktivitetsdag er mandag 27. august 2018.

Plassene for barna som ikke går på SFO eller i barnehagen, tildeles etter en behovsvurdering i tråd med de opprinnelige målsetninger for deltakelse på Bredt&Godt.

 

For barn som meldes på utenom SFO, gjelder følgende plan og pris: 

Fruktsamling i KIL-hallen kl. 14.00-14.30, B&G aktivitet kl. 14.30-15.30, friaktivitet frem til henting mellom kl. 15.30-16.00

Priser for 1 barn 2 barn
1 dag 1680 kr 2100 kr
2 dager 2100 kr 2310 kr

*Bredt&Godt følger skoleåret så det er ingen aktivitet i skoleferiene.

 

Påmelding åpner kl. 08.00 mandag 6. august  og vil være åpen frem til søndag 12. august kl. 23.55.

Bekreftelse på tildelt plass sendes ut via e-post innen mandag 13. august kl. 16.00.

 

Ta gjerne direkte kontakt med aktivitetskoordinator Grete Lidal på tlf. 930 87 661 dersom dere har spørsmål.