INFORMASJON OM PÅGÅENDE POLITISAK

Postet av Bjarte Wiberg den 15. Aug 2019

Torsdag 15.august gjennomførte Politiet en pressekonferanse i en overgrepssak de nå etterforsker, og der en person med bl.a. tilhørighet til Kalandseid IL er varetektsfengslet.
Denne personen har innehatt tillitsverv i idrettslaget, og har selv fratrådt alle disse. Vedkommende har forevist klubben godkjent politiattest.
 Styret i idrettslaget har vedtatt en midlertidig suspensjon av personen fram til og med 11.oktober.som innbefatter bortfall av alle medlemsrettigheter, samt at vedkommende pålegges å holde seg borte fra alle idrettslagets aktiviteter og anlegg i samme periode.

I forbindelse med pressekonferansen i dag har politiet også utarbeidet et informasjonsskriv til berørte særforbund og klubber. Dette skrivet offentliggjøres som vedlegg her, og inneholder alt ledelsen i Kalandseid IL er gjort kjent med i denne saken.

Ytterligere informasjon eller spørsmål tilknyttet den konkrete politisaken må rettes til:
Politiet v/kommunikasjonsansvarlig Arne Lutro på tlf. 414 32 243
Hordaland Fotballkrets v/daglig leder Knut Berge på tlf. 913 04 930

Kalandseid IL har både som grunnverdi og målsetning å være en trygg klubb for alle sine medlemmer, og vi arbeider utrettelig for å utvikle rutiner som skal kvalitetssikre dette:
- Vi har utviklet etiske retningslinjer for idrettslaget som alle våre trenere og instruktører mottar og skal underskrive på at de er kjent med.
- Alle tillitsvalgte skal forevise gyldig politiattest til berneidrettsansvarlig, og status på dette er en fast sak på alle hovedstyrets møter.
- Vi lærer opp alle våre tillitsvalgte etter «Trygg på trening» programmet, som er utviklet av Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Redd Barna og Hordaland Idrettskrets.
- Vi har utarbeidet en beredskapsplan for hvordan man skal gå fram for å forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep, med kontaktinformasjon til ressurspersoner i hjelpeapparatet for dette.
 - Vi tilbyr hjelp og støtte til alle de som har negative opplevelser tilknyttet det å delta på idrettslagets aktiviteter, eller som har behov for å snakke med ting som er tunge og vanskelige.

Dersom du har behov for å snakke med noen i idrettslaget, er barneidrettsansvarlig i hovedstyret, Stine Svendsen klubbens kontaktperson. Hun har tlf.950 84 266.
 Styreleder Arild Dyngeland tlf.982 46 590 kan også kontaktes, og er den som uttaler seg til media, på vegne av Kalandseid IL.

Med vennlig hilsen Hovedstyret
Politiets informasjonsskriv 15.08.19.pdf


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline