09/12/2023

Uteområdet rundt klubbhuset

Uteområdet utenfor klubbhuset – der hvor lekeplassen til tidligere Kaland barnehage var, har siden i sommer vært under utbedring. I sommer har vi fått planert, gruset og fått området inngjerdet. I høst er det blitt bygget en platting og det er kommet to flotte trebenker på plass. I tillegg har vi fått en gapahauk på området, denne er under oppføring der det gjenstår å få på plass veggene. Det bygges også en ny utebod. Arbeidet utføres av elever fra Slåtthaug videregående skole.

Vi gleder oss til området er ferdig og kan tas i bruk av liten og stor i idrettslaget.

En stor takk til Sparebanken Vest for midler til uteområdet og til GC Rieber fondene for midler til gapahauk.

%d