09/12/2023

“TRYGG PÅ TRENING” velkommen til klubbkveld

Kalandseid I.L. skal være en trygg arena for alle som er involverte i idrettslaget. Hver dag- Norge rundt- vet vi at trenere, lagledere, tillitsvalgte, ansatte og foreldre jobber for at alle skal være trygge i Norsk idrett. Likevel vet vi at overgrep skjer. Hva kan vi som tygge voksne gjøre ved mistanke om seksuelle overgrep eller trakassering? Hvordan og hvor skal det varsles? Hvordan kan idrettslag jobbe for å skape et sikrere og tryggere miljø?

Bli med oss på klubbkveld onsdag 08.11.23 kl. 18.00 til kl. 20.00 i Klubbhuset for å få svar på disse spørsmålene. Kalandseid I.L. ønsker i samarbeid med Vestland idrettskrets velkommen til et sterkt og viktig foredrag holdt av Trond Berge Høvik fra Nok.Bergen med temaet «TRYGG PÅ TRENING.»

Målgruppe:

Foredraget er obligatorisk for alle med verv i idrettslaget (trenere, lagledere, styremedlemmer, vakter, ansatte etc.) Det vil ikke foregå treninger i dette tidsrommet.

Foredraget er frivillig for alle foreldre/foresatte og medlemmer av idrettslaget fra 14 år og oppover.

Påmelding:

Påmelding gjøres via Spond

https://club.spond.com/landing/courses/kalandseidil/5A16CD98BB2D4733B97BDEB0A5AA8551

Vi håper så mange som mulig deltar på dette viktige foredraget.

Vel møtt!

%d