09/12/2023

KaLAN 2023

Kaland Idrettslag ønsker å arrangere LAN  over to dager i høstferien for alle fra 4. trinn og oppover. Vi er helt avhengig av frivillige som kan stille som hjelpere / vakter for å kunne arrangere, uten deres hjelp blir det ikke noe LAN. For påmelding som frivillig bruk linken under. Det kreves ingen teknisk kompetanse og det blir gratis kaffe for de som stiller opp, samt gratis inngang på LAN for egne barn.

https://forms.gle/AgMdivt3kF3cPMYh6

%d