09/12/2023

Vel gjennomført trenerforum!

Forrige torsdag gjennomførte vi vårt første trenerforum i klubbhuset! Vel ti deltakere fra fotball, håndball, friidrett og hovedlaget stilte opp, og fikk dermed økt kunnskap om norsk idretts organisering, forventninger til trenerrollen, idrettslagets kommunikasjonsplattformer, forventninger til klubben og kveldens hovedtema: barneidrett!

Klubbkoordinator, Eline Marie, holdt en liten bolk i starten før Silje-Marie Jonstad fra Vestland Idrettskrets ledet oss galant gjennom kvelden. Det var tydelig at tema var av interesse, da diskusjonene og erfaringene fylte rommet. Vi skulle gjerne hatt mer tid til å snakke om denne viktige tematikken. Det får vi ta igjen på neste trenerforum!

Litt om trenerforum

Trenerforum er et fast arrangement hovedsakelig for trenere i Kalandseid IL. Her får man muligheten til å diskutere og drøfte tematikker på tvers av idrettsgrener, samt dele erfaringer og utfordringer som trener. Forumet gir muligheten for utvikling av idrettslaget, samt at trenere kan stille spørsmål og informere om aktivitet til klubbledelsen og vis a versa.

Det kan forekomme arrangementer hvor trenere fra andre klubber også er velkomne til kunnskapspåfyll og diskusjon. Dette vil være en viktig læring på tvers av idrettslag.

I samarbeid med gruppestyrene kan vi arrangere idrettsspesifikke trenerforum som et supplement til det ordinære tilbudet.

Har du ønsker til temaer vi kan ta opp? Send dem her.

%d