09/12/2023

Årsmøte 24.03.2022

Endelig var det mulig å ha fysisk årsmøte igjen! Dette ble gjennomført i våre nye klubblokaler, som er under oppussing, med 19 fremmøtte til stede. Møtet var effektivt og ble gjennomført på under to -2- timer.

Etter årsmøtet ble avsluttet tok Bragdkomitéen ordet og utnevnte Eva Lunde til æresmedlem i Kalandseid IL. Avtroppende styremedlemmer fikk blomster og takk for god innsats i årene som har gått.

Nå går vi spennende tider i møte med nye styresammensetninger, nye klubblokaler, oppgradering av idrettsanlegget, nye prosjekter, arrangementer og idrettsglede i jubileumsåret!

%d