Årsmøte og medlemsmøter 2022!

Nytt år – nye muligheter! Det er tid for å tenke på årsmøte. Dato og tid for både årsmøte og medlemsmøter i hver gruppe er nå satt (se oversikt under). Husk at idretten er medlemsstyrt og det er nå man har muligheten til å påvirke idrettslagets utvikling!

Oversikt over gruppemøter og årsmøte følger under. Endringer kan forekomme ang. fysisk- eller digitalt møte. Følg med på informasjon fra din gruppe og idrettslagets hjemmeside for ev. oppdateringer.

Vel møtt på årsmøte og medlemsmøter i 2022!

For dem som ikke har vært med på denne prosessen før kommer fremgangsmåte i korte trekk:

  • Et idrettslag har ett årsmøte hvor man stemmer over hvem som sitter i hovedstyret, hvem som sitter i gruppestyrene, går gjennom idrettslagets økonomi, stemmer over medlemskontingent og treningsavgifter, samt tar andre viktige og store avgjørelser for idrettslaget. Disse trer i kraft med en gang årsmøte er ferdig og varer enten til samme problemstilling blir tatt opp igjen eller til neste årsmøte (det kommer an på saken).
  • Alle saker som skal tas opp på årsmøte skal sendes inn til hovedstyret senest to uker før (i år: 10. mars). Det skal ikke komme noen nye saker på selve årsmøte. Alt skal komme på forhånd.
  • På medlemsmøter (gruppemøter) kan man diskutere saker innad i gruppen, komme med forslag til gruppestyret som stemmes over på årsmøte og man må skrive årsberetning etter mal (denne er grunnlag for rapportering).
  • For å kunne stille til verv må du ha gyldig medlemskap i idrettslaget.
  • For å stemme på årsmøte må man være medlem i idrettslaget (personlig medlem, ikke forelder til et barn), være over 15 år (du kan fylle 15 ila 2022), ha betalt medlemskontingent og generelt oppgjort sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget minst fire -4- uker før årsmøte.
%d bloggere liker dette: