28/11/2023

Velkommen til Kondis!

Medlemsbladet Kondis ble etablert tidlig på 70-tallet for idrettslagets medlemmer. Det eldste bladet vi finner i arkivet er datert til 1972/1973. Ordlyden i bladet tyder på at bladet har eksistert før den tid. Dette skal vi undersøke nærmere. Redaksjonen i 72/73 bestod av Inger og Kjell Frotvedt. Bladet inneholdt 16 sider, inklusiv omslaget, og informerte medlemmene om alt fra årsberetningen, oppdatering på gruppene, årsmøtevalget, intervju av formannen, treningsplaner, quiz, regnskap, kryssord, bilder, sponsorer, samt meldinger som henvendte seg til ulike målgrupper. Her var også julehilsen, julegavetips, lotterivinnere og fastsettelse av kontingent for 1974 oppsummert.

Det er mye vi kan lære av de før oss, da enkelte ting aldri vil endre seg, som f.eks. de uendelige timene som blir lagt ned i innkreving av kontingenter! (Se bilde t.v. som er en del av baksiden på Kondis bladet over). Andre ting vil være i stadig utvikling, slik som alle andre områder i samfunnet. Man må velge med omhu hva man skal ta med seg videre og hva man skal respektere og legge igjen i fortiden.

Medlemsbladet Kondis ga idrettslagets medlemmer muligheten til å holde seg oppdatert på hva som foregikk i idrettslaget. Man fikk et innblikk i hva de ulike gruppene holdt på med, noe som garantert skapte interesse man ikke hadde fått uten. “Back in the days” hadde man også en såkalt “Antistress” gruppe, som et avspring fra det etablerte Husmorlaget. Det var navnet på lagets dameklubb. Kondis ga tilhørighet for store og små, noe som skapte en fellesfølelse som underbygger verdiene våre: Kameratskap, Idrettsglede og Likeverd.

Derfor ønsker vi i Kalandseid Idrettslag å blåse liv i det berømte Kondis bladet. Det vil bli digitalisert og starte i det små med ulike spalter fra før og nå. Vi tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer. Ikke minst fra dem som har bidratt i de tidligere årganger. Det handler om å ivareta det gamle, respektere tradisjonene og skape det nye!

Med det ønsker vi dere alle et riktig godt nytt år! Vi gleder oss til å sammen skape idrettsglede og bygge fellesskap i det som blir idrettslagets 60-ende år!

%d bloggere liker dette: