09/12/2023

Regler for Kaland Idrettshall f.o.m. 15.12.2021

Nye retningslinjer på smittevern og enmetersregelen er tilbake. Følgende retningslinjer gjelder for ankomst til hall, i hall og avreise fra hall.

Viktigst:

  1. Er du syk – hold deg hjemme.
  2. God hånd- og hostehygiene praktiseres. Vask hender med såpe og vann om mulig, bruk håndspritdispenser i døråpning og ellers når det er nødvending.
  3. Meld fra ved smitte.

Generelt

All kampaktivitet er avlyst. Dette gjelder også treningskamper på tvers av gruppene. Ingen adkomst til hallen utenom treningsaktivitet innenfor retningslinjene.

Trening

I barnegruppen (t.o.m. ungdomsskole) er det mulig med trening for inntil 20 personer. For ungdom fra VGS og oppover gjelder trening med en meter avstand. Voksne kan ikke trene innendørs.

Vi oppfordrer alle til utendørstrening eller juleferie med egentrening!
Aktivitet innenfor retningslinjene er mulig. Likevel oppfordrer vi alle grupper til å vurdere gevinstene ved trening for eget alderstrinn opp mot gjeldene smittevern og risiko for karantene. Det er smitte ved skolene i nærområdet og den er fortsatt økende.

Møt presis og vent ute til alle fra forrige økt har kommet seg ut av bygget. Det skal ikke være møtetrafikk i inngangspartiet. Avslutt derfor også treningen i god tid.

Lenke til NIF sin oversikt over tiltak som påvirker idretten. Igangsettes fra 14.12.2021.

Garderober

Garderober er stengt. Toaletter er åpne. Kom ferdig skiftet.

Åpen hall

Åpen hall er stengt.

Kiosk

Ingen servering.

Varighet

De nye reglene gjelder i fire -4- uker, altså til minimum 11. januar 2022. Det kan fortsatt komme endringer / ytterlige innstramminger. Følg med på pressemeldinger som omfatter Bergen Kommune og oppdateringer fra idrettslaget.

%d